Προγράμματα αναβάθμισης ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων - Voucher Ανέργων 1000€

Το πρόγραμμα «Βασικές Γνώσεις και Προχωρημένες Τεχνικές Υπολογιστικών Φύλλων» είναι 200 ωρών διαρθρωμένο σε 16 ενότητες, περιλαμβάνοντας μεθόδους μεικτής μάθησης (Δια ζώσης 70 ώρες, Σύγχρονη εκπαίδευση 70 ώρες, Ασύγχρονη εκπαίδευση 60 ώρες)

Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Ενδιαφέρομαι

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να κλείσετε θέση στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Θέλω να γραφτώ στο μητρώο ωφελουμένων κατάρτισης

Σε πρώτη φάση θα πρέπει να εγγραφείτε στο μητρώο ωφελουμένων κατάρτισης μέσω την Κ.Ε.Δι.Βι.Μ των Α.Ε.Ι.
Θα χρειαστείτε τους κωδικούς σας στο  TAXISNET
Εγγραφή

Επιλογή προγράμματος κατάρτισης

Θα σας ενημερώσουμε άμεσα όταν ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής του προγράμματος
Οδηγίες Επιλογής Προγράμματος
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βασικές Γνώσεις και Προχωρημένες Τεχνικές Υπολογιστικών Φύλλων" υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU
ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: 2410684750

Βασικές Γνώσεις και Προχωρημένες Τεχνικές Υπολογιστικών Φύλλων: 2411416086
file-addgraduation-hatlicenseusersbubblecheckmark-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram